Ładowanie

W celu usprawnienia obsługi sklep Drukson.pl prosi zgłaszać reklamacje przez formularz: Zgłoszenie reklamacji i zwrotu lub pod numerem telefonu

(32) 359 37 77. Nasz pracownik uzgodni z Państwem dalsze szczegóły.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższy punkt nie dotyczy Przedsiębiorców. Wzór odstąpienia od umowy (zwrot)

2. Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrócenia Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają (brak możliwości odstąpienia od umowy): usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach Towary, gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; Towary wyprzedawane; Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Towary mające krótki termin przydatności do użycia; Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Usługi Dodatkowe, w ramach których Sprzedający przyjechał do Klienta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; Usługi Dodatkowe w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; usługi dotyczące o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7. W celu usprawnienia obsługi zwrotów sklep Drukson.pl prosi zgłaszać chęć zwrotu przez formularz: Zgłoszenie reklamacji i zwrotu lub pod numerem telefonu (32) 359 37 77. Nasz pracownik uzgodni z Państwem dalsze szczegóły. 

8. Po uzgodnieniu zwrotu z pracownikiem serwisu, towar należy przesłać na adres sklepu z dopiskiem na paczce "ZWROT". Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowyswoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto (tu prosimy o podanie numeru konta bankowego) albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep Drukson.pl dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli cała wyżej wymieniona procedura jest zachowana, sklep Drukson.pl gwarantuje zwrot wartości produktu na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przez sklep Drukson.pl przesyłki zwrotnej. 

9. Sklep Drukson.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub odesłania na koszt Nabywcy niezgłoszonych jak i nieuzasadnionych zwrotów.

Do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy

Reklamacje 

Produkty oferowane w sklepie Drukson.pl posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu Drukson.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w gwarancji on-line wystawionej przez gwaranta. Większość produktów oferowanych w sklepie Drukson.pl posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku niezgodności towaru z umową sklep Drukson.pl prosi zgłaszać reklamacje przez formularz: Zgłoszenie reklamacji i zwrotu lub pod numerem telefonu (32) 359 37 77. Konsultant naszej firmy przyjmie zgłoszenie oraz poinformuje o dalszej procedurze.  

W przypadku dostaw realizowanych przez spedytora w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, lub niezgodności wagowej, prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomienie sklepu Drukson.pl pod numerem telefonu (32) 359 37 77.

W przypadku reklamowania materiałów eksploatacyjnych do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

- nr faktury zakupu i data zakupu,
- opis usterki,
- informacja w jakim dokładnie modelu urządzenia drukującego wystąpił problem,
- wydruki strony testowej urządzenia, oraz dokumentujące wadę wydruki (Pamiętaj ! Wada wydruku może być spowodowana również zużyciem bębna, zabrudzeniem urządzenia lub zmieszaniem kolorów w kartridżu).

Reklamacja produktów bez pisemnego opisu usterki na formularzu zgłoszenia lub bez załączonych wydruków testowych (w przypadku wad samego wydruku), może zostać odrzucona lub wstrzymana do momentu dostarczenia kompletu danych.

Przed wysyłką towaru reklamacyjnego, towary należy odpowiednio zabezpieczyć przed ich ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w transporcie, tzn. wysypywaniem proszku tonerowego lub wylewaniem tuszu z kartridża. Reklamowane produkty wraz z wszystkimi dokumentami Zgłaszający wysyła na własny koszt na adres siedziby dostawcy lub producenta.

Zgodnie z warunkami gwarancji poniższe przypadki nie podlegają gwarancji producenta:
- jeżeli kasety z tonerem lub bębny wykorzystywane były niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
- jeżeli kasety z tonerem lub bębny były otwierane w celu ich ponownego napełnienia, przerobienia lub zostały w inny sposób zmodyfikowane,
- jeżeli powstałe uszkodzenia są wynikiem normalnego zużycia produktu,
- jeżeli zgłoszona reklamacja dotyczy wady i uszkodzenia towaru powstałego na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego     uszkodzenia towaru i wywołania w nim wady,
- jeżeli uszkodzenie wynika z eksploatacji w skrajnie niekorzystnych warunkach, tj. dużej wilgoci, zbyt niskiej lub wysokiej temperatury, itp.,
- jeżeli reklamowany produkt nosi znamiona uszkodzenia, naruszenia lub zerwania plomb, albo plomby lub oznaczenia zostały zakryte co uniemożliwia ich identyfikację,
- jeżeli reklamowany produkt nosi znamiona uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, albo numery lub oznaczenia zostały zakryte co uniemożliwia ich identyfikację.

W przypadku reklamowania bębnów konieczne jest dostarczenie kompletu bębna wraz z tonerem. W przypadku niektórych tonerów do drukarek laserowych, które są jedynie pojemnikiem z tonerem (występujących w modelach drukarek KYOCERA, OKI i niektórych SAMSUNG, MINOLTA, BROTHER), w których wszelkie elementy odpowiedzialne za jakość wydruku są w drukarce, niezbędne jest dostarczenie kompletu bębna wraz z tonerem. 

Sklep Drukson.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane próbą modyfikacji produktu mającą na celu przedłużenie jego żywotności, ani żadnej innej, nieautoryzowanej ingerencji. 

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana w zgłoszeniu usterka nie występuje lub toner jest pusty) Przyjmujący zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za przeprowadzenie diagnostyki oraz ekspertyzy w wysokości 35 zł netto za każdy taki przypadek. Szczególne warunki zgłaszania reklamacji i realizacji gwarancji dotyczą materiałów eksploatacyjnych marki Samsung, Panasonic, Toshiba oraz Brother. W przypadku zgłaszania reklamacji produktów wymienionych wyżej producentów - Klient Użytkownik we własnym zakresie zgłasza bezpośrednio do producentów powstałe uszkodzenie stosując się do wymagań producenta. Reklamacje produktów powyższych producentów nie będą przyjmowane przez sklep Drukson.pl.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. 

Sklep Drukson.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania przelewu zwrotnego w przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu odesłanego towaru, do momentu uzyskania ekspertyzy serwisu.

Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na indywidualne zamówienie Nabywcy (tzn. niedostępne w stałej sprzedaży i ofercie sklepu Drukson.pl) a także produkty, które zostały zamówione dla Klienta w większej ilości, niezależnie od tego czy produkt znajduje się na stanie magazynowym.