Ładowanie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja jest organizowana pod nazwą " Gorąca promocja”, jest zwana dalej: "Sprzedażą premiową";

2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest firma UNIBIT Sp z o.o. 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 51,

4. Sprzedaż premiowa rozpoczyna się z dniem 03.07.2019 r. i kończy z dniem 14.08.2019 r. lub z dniem wyczerpania zapasów;

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Sprzedaż premiowa jest skierowana do:

  • firm i podmiotów dokonujących zakupów produktów Passo
  • kupców (osoby, firmy i podmioty) dokonujących zakupów produktów Passo
  • odbiorców końcowych

2. Warunkiem uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej jest:

  • spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w § 2, pkt. 1,

  • zakup produktów marki passo u organizatora promocji w okresie od 3 lipca do 14 sierpnia 2019 roku.

  • akceptacja w całości Regulaminu i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień

3. Celem promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów marki Passo,

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikowi Promocji do zakupu produktów passo w okresie promocji przysługuje:

  • za zakup produktów passo o wartości 150 zł netto będzie nagradzany upominkiem w postaci napoju OSHEE (MINERAL WATER: ROSE, LAVENDER, MINARALS&VITAMINS, ZERO SUGAR) lub

  • za zakup produktów passo o wartości 400 zł netto będzie nagradzany upominkiem w postaci koszulki białej lub czarnej Passo z nadrukiem

2. Upominki nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani żadną inną nagrodę rzeczową.

3. Składając zamówienie przez sklep internetowy prosimy o wpisanie w uwagach rozmiaru i koloru koszulki lub wybranych smaków napoju

4. Sposób wydawania upominków i podziału ilościowego przysługującego klientowi dokonującemu zakupu u lokalnych dystrybutorów, jest ustalany przez tych dystrybutorów,

§ 4

PRZEKAZANIE PREZENTÓW

1. Nagrody będą dołączane do wysyłki zakupionego produktu lub przekazywane do odbioru w siedzibie firmy Unibit, 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 51. Wszystkie nagrody będą wydawane niezwłocznie, po spełnieniu przez Uczestnika warunków wskazanych w § 2.

2. Wszystkie upominki zostaną wydane do dnia 14.08.2019 roku lub do wyczerpania zapasów.

3. Liczba upominków w promocji jest ograniczona. W związku z wyczerpaniem puli upominków, Uczestnikom promocji nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku

niewłaściwego działania pracowników firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz producenta.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży Premiowej;

Organizator Sprzedaży Premiowej zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania niniejszej Sprzedaży.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany upominków na równoważne lub

zakończenia ich rozdawania przed czasem w przypadku wyczerpania puli upominków przeznaczonych na tą Sprzedaż.,

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wywiązania się przez Uczestników z ich obowiązków podatkowych. Nagrody są opodatkowane na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Nagrody wydawane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z podatku o ile ich wartość nagród nie przekracza 760 zł